Home » Erewoord, Alex Cross (Alex Cross, #21) by James Patterson
Erewoord, Alex Cross (Alex Cross, #21) James Patterson

Erewoord, Alex Cross (Alex Cross, #21)

James Patterson

Published
ISBN :
ebook
432 pages
Enter the sum

 About the Book 

Voor Alex Cross is er niets in de wereld zo belangrijk als zijn familie. Zijn kinderen, grootmoeder en vrouw Bree komen op de eerste plaats en geven hem de kracht om het kwaad in deze wereld te bestrijden. Maar er is één crimineel die koste wat kostMoreVoor Alex Cross is er niets in de we­reld zo be­lang­rijk als zijn fa­mi­lie. Zijn kin­de­ren, groot­moe­der en vrouw Bree komen op de eer­ste plaats en geven hem de kracht om het kwaad in deze we­reld te be­strij­den. Maar er is één cri­mi­neel die koste wat kost wil be­wij­zen dat hij de groot­ste ge­ni­us is in de ge­schie­de­nis van de mis­daad, en die de mid­de­len heeft om de fa­mi­lie van Cross in te zet­ten als wapen in zijn strijd. Om zijn ge­lief­den te be­scher­men moet Cross in de aan­val, maar als hij te­rug­vecht dan zul­len ze ster­ven.Alex Cross gaat de groot­ste uit­da­ging in zijn leven aan, met dat wat hij het meest lief ­heeft als inzet.